PORTO SRL

SØT SALAMI

Produsert i storfamilier i det gamle bondesamfunnet og av fjellfolk, men varierer i smak avhengig av framgangsmåte og anvendte krydder,
Søtsalami er spekemat med antikk tradisjon.

salame

Den lagres, men ikke for lenge, og flyttes deretter til stabburene slik at den oppbevares kjølig.

salame

Denne typen spekemat lages av kvalitetssvin og er svært innbydende,
En av de best likte små mesterverkene fra italiensk spekemattradisjon .

salame