PORTO SRL

Porto srl - I nostri valori

Mennesket i sentrum.

Lojalitet, transparens og respekt. Dette er våre hovedprioriteter, og vi har valgt å føre våre interne prosesser i denne retningen, slik at vi med klarhet kan sette opp retningslinjer for hvordan vi drifter vår virksomhet. Vi er en virksomhet med profesjonelle aktører som opererer i en økonomisk virkelighet som fungerer til personers fordel, og vi utfører denne oppgaven med ærlighet og ansvarsbevissthet.

Av denne grunn har vi satt opp etiske retningslinjer slik at vi lettere kan dele de verdier som kjennetegner selskapet på alle nivåer.

For å sikre at hver avgjørelse ikke bare tas for selskapets beste, men også respekterer rettighetene og ansvaret til våre kunder og de som hver dag arbeider med oss.

Last ned våre etiske retningslinjer.